جدیدترین اخبار
برگزاری دومین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 30 تیر ماه 1398 برگزار ‌گردید. 1مرداد1398
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با صاحب نظران با دکتر پرویز پیران برگزار شد
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با دکتر پرویز پیران، به تاریخ دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ١٣٩٧، در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، برگزار گردید. 18تير1398
انتشار الکترونیکی شماره تابستان فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره 2 از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد. 4تير1398